varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-05-28

Nu har de fördjupade översiktsplanerna för Kungsäter och Tvååker antagits

Den 19 maj 2020 antog Kommunfullmäktige de fördjupade planerna för Kungsäter och Tvååker

Juni 2017 fick Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram nya fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst, där Kungsäter och Tvååker är två av dem.

Planerna visar hur orterna skulle kunna utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter och grönområden.

Dessa fördjupade översiksplaner kommer ligga till grund för när detaljplaner tas fram inom orterna.

Du kan ta del av handlingarna här.