varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-10-29

Nu har den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge antagits

Den 20 oktober 2020 antog Kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge

Juni 2017 fick Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram nya fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst, där Rolfstorp och Skällinge tillsammans är en av dessa.

Planen visar hur ortena skulle kunna utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter och grönområden.

Denna fördjupade översiksplan kommer ligga till grund för när detaljplaner tas fram inom orterna.

Du kan ta del av handlingarna här.