Sök

2020-09-29

Nu har den fördjupade översiktsplanen för Veddige antagits

Den 15 september 2020 antog Kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Veddige

Juni 2017 fick Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram nya fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst, där Veddige utgör en serviceort.

Planen visar hur orten skulle kunna utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter och grönområden.

Denna fördjupade översiksplan kommer ligga till grund för när detaljplaner tas fram inom orterna.

Du kan ta del av handlingarna här Öppnas i nytt fönster..