Sök

2022-04-08

Nu införs systemet med elsparkcyklar

Nu blir det möjligt att hyra elsparkcyklar i Varberg. Cyklarna väntas finnas tillgängliga nästa vecka.

Sedan i vintras har ett par elsparkcykelföretag visat intresse av att etablera sig i Varberg. Ett av företagen, Bird, står nu redo. Detta sedan både polistillstånd och överenskommelsen med Varbergs kommun nu är klar. I antal handlar det om att placera cirka 150-200 elsparkcyklar i gaturummet, som blir möjliga att hyra från nästa vecka.

Gemensamt arbete
Tillsammans med elsparkcykelföretaget har Varbergs kommun upprättat en så kallad avsiktsförklaring. Den innebär en rad förhållningssätt gällande exempelvis utpekade parkeringsytor för elsparkcyklarna, hastighetsbegränsningar på vissa tider och platser samt cykelfria zoner.

- Vi kommer att fortsätta att ha en tät dialog tillsammans. Allt kommer inte att vara på plats dag ett, men vi har ett gemensamt uppdrag med leverantören att utveckla arbetet och att säkerställa att de lösningar vi skapar, passar bra för just Varberg, säger Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare, Varbergs kommun.

Fler cyklar på ingång
Ännu ett elsparkcykelföretag, Tier, siktar på att etablera sig i Varberg, detta under maj månad. Företaget har önskemål om att placera ut upptill 900 fordon, både elcyklar och elsparkcyklar. Även det kräver polistillstånd och en avsiktsförklaring mellan företaget och Varbergs kommun.


Tidigare nyhet om elsparkcyklarna:
Elsparkcykelsystem blir en ny del i gaturummet | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.