varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-20

Nu kommer Varberg hålla sig på mattan!

Idag börjar arbetet med att förvandla golvet i fikadelen på Komedianten till ett stort flygfoto över Varberg.
Mattan är första steget i en kommande permanent utställning om det växande Varberg.

Varberg rullas ut på Komediantens golv...

Hur växer Varberg? Varför? Och vilka projekt är på gång? Det är några av frågorna som den kommande utställningen ska ge svar på. Utställningen kommer delvis att dela plats med Komediantens kafé. I utrymmet längre in i lokalen, i ”gången” norr om kafédelen, kommer Trafikverket samtidigt att ställa ut information om Varbergstunneln.

”Naturlig mötesplats”

-Det är ett viktigt uppdrag vi har att berätta om hur och varför Varberg växer. Vi har letat efter en lämplig lokal länge, och blev jätteglada när möjligheten kom att vara i kulturhuset. Komedianten är en naturlig mötesplats för alla åldrar, säger samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.

Ett stort steg = 1 kilometer

Idag börjar alltså arbetet med att förvandla golvet - från entrén till kafédisken – till en bild av Varberg från luften.
-Flygfoton har en stor dragningskraft på människor, det är något visst med att se sin stad ovanifrån. Skalan på mattan är satt till 1:1 000 så att det blir lätt att se gator och byggnader, men också enkelt att räkna ut avstånd. Ett stort steg på mattan (1 meter) motsvarar 1 km i verkligheten, berättar Karin Fridstrand, avdelningschef för Geografisk Information på stadsbyggnadskontoret.

Lantmäteriet tog fotot på 3000 meters höjd söndagen den 30 juni 2019.
-På stadsbyggnadskontoret använder vi dessa foton som underlag till detaljplaner och olika sorters kartor. Det är roligt att vi nu kan dela med oss av materialet! Förhoppningen är att mattan ska vara rolig och intressant att titta på, både för barn och vuxna.

Tunnelns väg under staden

Det enda som är inritat på flygbildskartan är Varbergstunnelns sträckning genom staden, så att man kan se under vilka kvarter, gator och hus den kommer att gå.
-Det är en sådan vanlig fråga bland kommuninvånarna så den fick en egen plats, säger Karin Fridstrand.
Komediantens kafé är stängt måndag till och med onsdag, sen ska mattan vara på plats. Resten av utställningen beräknas vara klar inom ett par månader.