Sök

2021-03-16

Nu planerar vi för en ny skatepark

I november 2020 blev det klart att en skatepark ska byggas i centrala Varberg. Just nu pågår förberedelser och planering, själva anläggningsarbetet beräknas komma igång under 2021.

Fötterna på en person som åker skateboard

Skateboard är en bedömningssport där åkaren försöker göra så spektakulära och svåra trick som möjligt. Sporten är sprungen ur surfen och förknippas starkt med den kultur som många redan associerar med Varberg. Från och med 2020 är skateboard en OS-sport.

Den nya skateparken kommer att ligga på en del av grönytan mellan Varbergs idrottshall och Påskbergsskolan vid Danska vägen. Här planeras en streetyta som bjuder in till en varierad åkning men även en så kallad park terrain med bowl. Tanken är att ett väderskydd ska byggas över bowlen som ger möjlighet att använda den året runt.

Många åker skateboard i Varberg

Skateboard är en stor idrott i Varberg. Föreningen Varbergs Skateboardklubb har ca 500 aktiva medlemmar i olika åldrar. Därutöver finns ett okänt antal oorganiserade åkare. Föreningen arbetar aktivt för att vara jämlik och inkluderande. Traditionellt sett är sporten dominerad av killar, men 31 procent av medlemmarna i Varbergs skateboardklubb är tjejer. Föreningen har riktad verksamhet som exempelvis tjejskate och gum- och gubbskate. De är också delaktiga i integrationsprojekt och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin genom att erbjuda ”skateboard på recept”.

- Detta blir kommunens första idrottsanläggning för skateboard. Vi satsar på att göra en riktigt bra anläggning som passar både erfarna skateboardåkare och nybörjare. Det ska vara en inkluderande plats dit alla känner sig välkomna säger, Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef för fritidsavdelningen.

Utöver skateytorna planeras det för förråd och toaletter samt platser att hänga och umgås på när man inte åker. Parken kommer att vara upplyst för den som gillar kvällsåkning eller bara vill vistas på platsen. En mjuk avgränsning i form av en gräsvall eller liknande föreslås i riktning mot Påskbergsskogen. I skateparken ska det också finnas möjlighet att skapa temporära publikplatser vid tävlingar.

- Den nya skateparken kommer att ytterligare sätta Varberg på kartan som en attraktiv skatedestination i Sverige och i Norden. Den kommer att bidra till att locka hit besökare från både när och fjärran året runt, säger Magnus Thomsson, destinationsutvecklare.

Projektering pågår

Just nu pågår förberedelser och planering inför byggstart. Under våren kommer projektet påbörja upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet.

Projektering är igång och förhoppningen är att bygget av skateparken kan starta hösten 2021. Till sommaren 2022 siktar vi på att parken ska stå färdig.

Mer detaljer och skisser över anläggningen kommer att presenteras våren 2021 när projekteringen är klar.

Den 15 mars genomfördes en geoteknisk undersökning av marken. Det var det första momentet som skedde fysiskt på plats.

Byggprojekt - Skatepark i centrala Varberg