Sök

2021-03-02

Nu söker vi eldsjälar och hjältar!

Vet du någon eller några som gjort en beundransvärd insats inom områdena kultur eller idrott och fritid i Varbergs kommun? Kanske någon som bidragit till ett mer hållbart eller jämställt Varberg? Nu är det dags att ansöka eller nominera till Varbergs kommuns årliga stipendier, priser och utmärkelser.

Vita ikoner som föreställer en pokal och en medalj, mot en lila bakgrund

Varbergs kommun delar årligen ut utmärkelser i form av ett jämställdhetspris, ett hållbarhetspris, ett kulturstipendium, ett idrotts- och fritidsstipendium och en eller flera hedersplaketter. Nu är det dags att nominera till 2021 års priser och utmärkelser.

Jämställdhetspriset

Du kan nominera en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun.

Läs mer om jämställdhetspriset och skicka in din nominering Länk till annan webbplats.

Hållbarhetspriset

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel. Hållbarhetspriset är ett sätt att uppmuntra engagemang och goda initiativ som bidrar till en hållbar utveckling, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Läs mer om hållbarhetspriset och skicka in din nominering

Stipendium

Varbergs kommuns kulturstipendium och idrotts- och fritidsstipendium kan delas ut till en enskild person eller grupp som befinner sig i utveckling och har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varberg. Nominering/ansökan kan göras av den sökande själv, förening eller allmänhet.

Hedersplakett

Varbergs kommuns hedersplakett delas ut till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Nominering kan göras av förening eller allmänhet.

Läs mer och skicka in din ansökan eller nominering till stipendier/hedersplakett.  Länk till annan webbplats.
(du använder samma e-tjänst)

Nominera senast 21 respektive 31 mars

Sista dagen att skicka in din nominering eller ansökan är den 21 mars, förutom för hållbarhetspriset där du har fram till den 31 mars på dig.

ikon

Nyheter