Sök

2021-08-24

Nu startar SCB:s medborgarundersökning 2021

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i Varbergs kommun och vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Nya frågorna för i år handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet.

Vem får delta och hur?

Det är slumpen som avgör om du är utvald för att delta. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten på webben. Om du hellre besvarar enkäten i pappersform, kommer den att skickas ut mellan den 6 och 14 september.

Resultatet

Resultatet presenteras i december och ligger till grund för politikers och tjänstemäns viktiga arbete i att förbättra servicen i kommunen, men också demokratin i stort.

SCB:s webbsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om medborgarundersökningen och se resultat från tidigare år.