Sök

2022-11-17

Nu utökar vi hundrastgården i Breared

Nu drar arbetet igång med att bygga ut hundrastgården i Breared. Utbyggnaden innebär att rastgården utökas med cirka 1 500 kvadratmeter och delas upp i två delar.

Skiss över hundrastgård

Större yta för hundägare och deras hundar har efterfrågats under senare år, bland annat önskemål om att utöka hundrastgården i Breared. Det har även funnits olika önskemål om den fårhage som är belägen intill hundrastgården. En del har velat ha den som en yta där de kan släppa sina hundar, medan andra inte har velat ha okopplade hundar där.

För att komma vidare med frågan om hundrastgården inledde Varbergs kommun ett samarbete med den nystartade föreningen Hundar i Varberg.

- Kommunens linje är att ha betesdjur i fårhagen och därför har vi beslutat att utöka den befintliga hundrastgården mot fårhagen. De gröna områdena i staden ska vara tillgängliga och tillgodose allas behov och det här känns som en bra lösning, säger kommunens stadsträdgårdsmästare Cecilia Frederiksen.

Hundrastgården delas av
En skiss på en utbyggnad av hudrastgården i Breared har tagits fram av Varbergs kommun i dialog med föreningen Hundar i Varberg. Förutom större yta har det varit ett önskemål att dela ytan i två delar. Den södra ingången kommer att tas bort och ligga i anslutning till den norra och på så vis har hundägare bättre koll på vilka som kommer in i rastgården. Det finns även önskemål om en låda med sand som kan användas för att fylla igen de gropar vissa hundar gräver upp i rastgården, en stor soptunna samt nya informationsskyltar.

Arbetet beräknas vara klart nu i vinter. Illustration över byggnationen:

Hundrastgård Breared Pdf, 1 MB.

Karta över kommunens båda hundrastgårdar:
Varbergskartan Länk till annan webbplats.