Sök

2021-01-22

Nu vaccineras vårdnära medarbetare

Anna-Lena Sivertsson är sjuksköterskan som under våren 2020 bytte arbetet på Kommunhälsan mot socialförvaltningens verksamheter några dagar i veckan för att lätta på det hårda trycket som så snabbt blev en verklighet på bland annat våra äldreboenden. Nu står hon och sjuksköterskekollegorna i fokus igen.

En sjuksköterska ger sin patient en spruta i överarmen.

Ingrid och Anna-Lena har vaccinerat många personer genom åren.

Under tisdagen kunde äntligen personer med vårdnära yrken erbjudas första dosen vaccin mot covid-19. Och när de kommer till denna prioriterade grupp, som beräknas vara omkring 1 200 stycken, är det kommunens företagssköterskor och skolsköterskor som står för vaccinerandet.

Efterfrågan större än tillgången

De tillgängliga tiderna för vaccination bokades upp direkt de släpptes i systemet.

– Vi delade ut 204 doser på 1,5 dag. Vi har riggat för att kunna genomföra betydligt fler vaccinationer varje vecka, men just nu får vi inte tillräckligt med doser för att kunna arbeta i den takt vi har kapacitet för, säger Anna-Lena Sivertsson.

Leveranserna av vaccin kommer att variera lite från vecka till vecka. I vecka 6 kommer andra dosen att ges till ett gäng samtidigt som en annan grupp kommer att få sin första.

Som ett löpande band

204 doser på bara några timmar talar för att det är en smidig process och rutinerad personal som utför ett fantastiskt jobb. Det är Kommunhälsans tidigare lokaler på Västra Vallgatan som används för vaccinationerna.

– Här finns gott om plats för de som väntar på sin tur. Själva vaccineringen tar högst ett par minuter från att du kommer in till att du är klar. Det är också en fördel att in- och utgång inte är den samma så du slipper möta nästa person på tur.

Skolsköterskornas erfarenhet kompletterar

Det är ett rutinerat gäng av sjuksköterskor, tre från Kommunhälsan och tre stycken skolsköterskor, som under våren kommer att utföra vaccinationerna av de prioriterade grupperna.

– För oss är vaccinering vardag. Vi känner oss helt lugna med det och vi har inte märkt någon vidare oro bland de medarbetare som nu fått första dosen. De allra flesta har nog väntat på det här sedan corona drabbade oss.

Skolsköterskorna som till vardags arbetar med en yngre målgrupp, erbjuder ett lugn och en trygghet för medarbetarna som ska vaccineras.

– När någon kände sig lite yr efter sprutan var de snabbt där med sina knep för att få personen att känna sig lite bättre. Till nästa vecka har vi dessutom köpt in saft och frukt att erbjuda den som kanske behöver något för att komma igen efter sticket.

Läs om sjuksköterskorna Anna-Lena Sivertsson och Helena Arkemars förberedelser inför insatserna våren 2020.

ikon

Nyheter