Sök

2020-08-17

Nya Getteröbron invigd - en milstolpe i projekt Varbergstunneln

Idag invigdes nya Getteröbron av Trafikverkets projektchef Mathias Wärja och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M). Nya Getteröbron är den första anläggningsdelen som är klar i projekt Varbergstunneln. 

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M) och Mathias Wärja, projektchef på Trafikverket.

Nya Getteröbron är en av fyra broar, som byggs i projektet: två vägbroar, Getteröbron och Norra stationsbron och två järnvägsbroar, en över Österleden och en i Vare.

Nya Getteröbron är viktig för utbyggnaden av nya Farehamnen, som är en del av stadsutvecklingsprojektet. Nya bron kommer också vara en del av en viktig transportled till vår nya stadsdel i Västerport, till stationen och centrala Varberg samt det nya naturområdet efter täckningen av Lassabackadeponin.

Nya bron är byggd så att det möjliggör för nya vägkopplingar under bron, bilväg samt gång- och cykelväg. Med den nya bron på plats har vi inom kommunen möjlighet att komma vidare i utredningen om hur vägnätet Lassabackaområdet ska utvecklas. Den nya bron möjliggör bättre trafiklösningar än tidigare för att koppla ihop handelsområdena och i dialog med handlare och fastighetsägare i området kommer vi att ta fram en plan för hur det ska gå till.

Trafiken kommer att släppas på den nya bron de närmaste dagarna.

Projekt Varbergstunneln