Sök

2022-11-15

Nya ordningsregler väntas gälla från årsskiftet

Från årsskiftet väntas det bli uppdaterade lokala ordningsföreskrifter i kommunen. Förslaget innehåller nya regler kring bland annat alkohol på offentlig plats, eldning på kommunens badplatser, fyrverkerier och var man får ha med hund och häst.

Ikon lagbok

Den 15 november beslutade kommunfullmäktige om ett förslag till nya kommunala ordningsföreskrifter. Under förutsättning att länsstyrelsen godkänner dem ska de gälla från 1 januari 2023. Senast nya ordningsföreskrifter antogs var 1996.

- Vi har inte gjort några jättestora förändringar, det handlar dels om att uppdatera dem efter hur stadsbilden och omvärlden har förändrats, dels om att förtydliga avsikten i några tidigare formuleringar, säger Josefin Winnfors, kanslichef.

Förändringar som påverkar många

De förändringar som väntas påverka flest invånare och besökare är dem som kanske framför allt förknippas med semesterfirande, såsom bad, grillning och picknick med alkoholhaltiga drycker.

- Ordningsföreskrifterna handlar om att vi ska visa respekt och omsorg om varandra på offentlig plats. Men reglerna ska inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller innebära omotiverade inskränkningar i den enskilde personens frihet, säger Josefin Winnfors, kanslichef.

Här nedan listar vi några av de föreslagna förändringarna i korthet. För detaljer och kartor, se de föreslagna ordningsföreskrifterna i sin helhet.

Du får dricka alkohol på något fler ställen i centrala Varberg

I det nya förslaget är det tillåtet att dricka alkohol vid södra fästningshörnan samt längs fästningen mot kusten. Förbudet gäller dock på piren med Fästningsbadet och på Barnens badstrand.

Du får inte elda direkt på marken på kommunens badplatser

Använd istället våra kommunala grillplatser eller grilla på medhavd grill.

Du får inte använda fyrverkerier i närheten av sjukhus eller äldreboende

Du måste fortfarande ansöka om tillstånd hos polisen om pyrotekniken riskerar att störa eller orsakar skada. De kommer per automatik att avslå ansökan om avfyrningsplatsen ligger inom 200 meter från Hallands sjukhus eller ett äldreboende.

Du får vistas på torget med kopplad hund under torgdagar

Tidigare var det hundförbud på torget under torgdagar.

Du får ta en hundpromenad på gångar och stigar utmed våra kommunala badplatser under sommarmånaderna

Hund får fortfarande inte vistas på kommunala badplatser under perioden 1 maj-31 augusti (med undantag för Getteröns tredje vik). Men det är alltså okej att passera med kopplad hund utmed badplatsernas promenadstråk.

Du får inte rida på strändernas sanddyner

Detta för att sanddynerna inte ska skadas av de tunga djuren.

Fakta om lokala ordningsföreskrifter

Kommuner har möjlighet att besluta om lokala regler för vad som är tillåtet att göra på offentlig plats. Det är polisen som är tillsynsmyndighet. Den som bryter mot ordningsföreskrifterna kan få böter. Det är polisen som ska se till att föreskrifterna följs.