Sök

2020-09-03

Ny cirkulationsplats till Träslövsläge

Nu anlägger vi en cirkulationsplats vid Träslövsläges norra in- och utfart. Arbetet beräknas starta i mitten av september.

Illustration Träslövsläge

I höst bygger Varbergs kommun om korsningen Strandbackavägen – Västkustvägen till en cirkulationsplats. Syftet är att öka både trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter vid platsen. Cirkulationsplatsen som får tre ben kommer att ligga något förskjuten söderut. Söder om rondellen byggs även en ny passage med refug över Västkustvägen. Passagen över Strandbackavägen blir upphöjd med refug.

Det mesta klart under 2020
Cykeltrafiken kommer att ledas om på en tillfällig cykelväg via en befintlig stig mellan Pilagårdsvägen och Västkustvägen. Förberedande arbeten för detta kan påbörjas redan under vecka 37. Därefter påbörjas etablering och arbeten med att skapa tillfälliga vägar för biltrafiken vid platsen. Planen är att utföra det mesta av arbetet under hösten 2020, för att slutföra det våren 2021.