varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-08-23

Ny cykelväg i Trönningenäs

Nu startar vi byggnationen av en ny gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten i det växande Trönningenäs.

Barn och föräldrar som cyklar

Foto: Pixabay

Trönningenäsvägen har, framförallt under sommaren, mycket trafik och höga hastigheter. Det byggs nya bostäder och bebyggelsen beräknas öka i området. En ny gång- och cykelväg på 1,6 km skapar en tryggare och säkrare väg mellan Trönningenäs och väg 845, i folkmun kallad ”gamla E6:an”.

Gång- och cykelvägen kommer att byggas på norra sidan om Trönningenäsvägen och sträcka sig mellan den befintliga cykelvägens slut vid järnvägen till hållplatsen vid Buaråsvägen i höjd med kvarnen.

Gång- och cykelvägen kommer delvis att vara belyst och ha trädplanteringar på delar av sträckan.

Mer information om nya cykelvägen.