varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-05-13

Ny gångväg till stationen från den 18 maj

Den 18 maj stängs östra entrén på stationshuset och resenärer hänvisas norr om stationshuset och cykelparkeringen för att nå tågspåren. Anledningen är att Trafikverket och Implenia nu startar arbetet med betongtunneln i Västra Vallgatan framför stationen.

Karta över ny gångväg till stationen från den 18 maj 2020

Illustration: Trafikverket

Trafikverket och Implenia ska bygga en betongtunnel från nya stationen vid Baggens gränd till korsningen Engelbrektsgatan/Västra Vallgatan. Då krävs att man gräver ett djupt schakt i Västra Vallgatan på denna sträcka. Schaktet kommer att gå nära stationshuset och därför stängs nu den östra entrén till huset.

Resenärer får gå norr om stationshuset och cykelparkeringen för att nå tågspåren. Tänk på att vara ute i god tid när du ska åka buss eller tåg.

Verksamheterna inne i stationshuset har öppet som vanligt och väntsalen nås via västra entrén av huset.

Containrar kommer att sättas upp längs Västra Vallgatan från Eskilsgatan till Engelbrektsgatan som säkerhetsåtgärd de första månaderna.

Boende med garageplats i huset mittemot stationen når garaget via Eskilsgatan.

Cyklister hänvisas till Magasinsgatan och kan parkera cykeln antingen norr om stationshuset eller vid bussterminalen.