Sök

2024-02-02

Nyheter i korthet från socialnämndens möte

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i januari. Frågor som togs upp var bland annat socialnämndens månadsrapport, uppdrag att se över minutstyrning och utvärdering av sommaren.

Ikon för klubba igenom beslut

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämnden redovisar i månadsrapporten ett negativt resultat för 2023 på minus 23,7 miljoner kronor.

Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar. Förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma till rätta med detta.

Vi har även höga kostnader för

  • utskrivningsklara patienter,
  • familjehem,
  • institutionsplaceringar,
  • gruppbostäder
  • daglig verksamhet.

Utvärdering av sommaren 2023

Ulrika Dahlén, avdelningschef presenterade en utvärdering av sommaren 2023 då förvaltningen övergick till tre semesterperioder. Utvärderingen visar på följande slutsatser:

  • Enkät till vikarier som utfört arbete hos oss i sommar visar att de i hög grad varit nöjda med sin anställning hos oss och vill fortsätta arbeta hos oss.
  • Verksamheterna beskriver över lag att sommaren varit bättre än tidigare år med exempelvis mindre övertid och färre inbeordringar generellt sett och högre andel fast personal på plats. Det har funnits utmaningar inom vissa verksamheter men generellt sett är det en sommar som varit bättre än tidigare år.
  • Det ekonomiska resultatet har varit betydligt bättre än tidigare år.
  • Det finns förbättringspotential i att förvaltningen ser över rekryteringsprocessen samt att utvärdering av sommaren görs på ett mer enhetligt sätt.

Uppdrag om att se över minutstyrning i hemtjänst

Pirjo Wågestrand, utvecklingsledare informerade gällande utredning om minutstyrning och in- och utloggningsappar inom hemtjänsten. Arbete med att fokusera på omsorgstagarnas behov i planeringen i stället för schablontid pågår. In- och utloggningsappar används för att få underlag till fakturering samt dokumentation.

Drift av boenden


Ola Viestam, tf. förvaltningschef informerade om upphandling för drift av särskilt boende och korttidsboende i Breared. Avtalet gäller fram till år 2032. Vidare har förvaltningen förlängt avtalet för vård och omsorg på särskilt boende för äldre på Karl Nordströms väg 1, 9a, 9b och 15 – Frösunda, nya avtalet gäller till och med år 2029.

Övrigt i korthet

…medel för anpassningar av lokaler tillförs till hemtjänsten Rolfstorp, verksamheten på Skansliden och tillfälliga hemtjänstlokaler nordväst.