Sök

2022-07-04

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Nu har det kommit en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (till exempel vitt snus). Lagen innebär att du som säljer eller har för avsikt att sälja tobaksfria nikotinprodukter ska göra en anmälan till kommunen senast den 31 juli 2022.

Anmälan görs via blanketten:
Anmalan om forsaljning av tobaksfria nikotinprodukter.pdft Pdf, 306.9 kB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 306.9 kB)

Med anmälan ska du bifoga ett ifyllt egenkontrollprogramPdf, 419.1 kB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 419.1 kB)

Här kan du läsa mer om den nya lagen:
Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

För att anmälan ska vara godkänd ska både anmälan och egenkontrollprogram skickas in.

Anmälan och egenkontrollprogram kan skickas in via e-post till:
tillstandshandlaggare@varberg.se

eller via post till:
Varbergs kommun
Tillståndsmyndigheten
432 80 Varberg