varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2019-02-27

Ny parkering i hamnområdet står klar

Nu öppnar en ny parkeringsplats i hamnområdet. Med det finns nu 100 långtidsparkeringar med fri parkering mellan kl. 06-23.

Parkering hamnen

Ny parkering i hamnen.

I samband med att projekt Varbergstunneln drar igång försvinner många parkeringsplatser i centrum. För att tillgodose parkeringsbehovet öppnar nu en parkering i hamnområdet, där silosarna tidigare stod.

100 nya platser

Grusparkeringen med 100 p-platser har in- och utfart från Östra hamnvägen. Parkering är fri mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Parkeringen är tillfällig, fram till och med årsskiftet 2019/2020, och byggnationen av Västerport startar.