varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-04

Ny parkering med 170 platser

Under våren anlägger Varbergs kommun en ny parkeringsplats, på tomten där Bullerbyns förskola tidigare låg.

Röjning pågår vid den nya parkeringen vid Bullerbyn.

I kvarteret Renen, intill parkeringen vid gamla inlinesbanan, anläggs nu en ny parkeringsplats. Arbetet har påbörjats med röjning och en del träd har tagits ned på platsen. Grusparkeringen, som kommer att ha plats för cirka 170 bilar, planeras vara klar innan sommaren. Parkeringstiden kommer att vara 24 timmar.

Bilister kommer att nå parkeringen genom att köra in via södra delen av Norra Vägen/Baggens gränd. När återställningen efter den sanering som pågår i området är klar, nås parkeringen även från Gamla Kyrkbacken.