Sök

2018-07-03

Ny plats för bussar

I kvarteret mitt emot stationen i Varberg startar nu bygget av den nya bussterminalen. Bussarna börjar trafikera terminalen den 1 oktober och kommer att finnas där under de år som Varbergstunneln byggs.

Skiss över nya bussterminalen

Varbergs nya bussterminal kommer att ligga i kvarteret Magasinsgatan–Kungsgatan–Eskilsgatan. Platsen är noga vald för att bussarna ska finnas på ett och samma ställe under hela byggtiden och för att resenärerna ska ha tillgång till både stads- och regionbussar nära stationen. Planen är att bussterminalen ska ligga kvar i kvarteret till dess att den nya stationen och stationsområdet är klara år 2024–2025.

– Med en fortsatt central placering av bussterminalen underlättar vi för de som vill resa kollektivt och hållbart under tiden som Varbergstunneln byggs. Anledningen till att flytten sker redan nu är att Trafikverket under året behöver utföra ledningsarbeten i marken där dagens bussterminal ligger, säger Maria Hagelberg, tillförordnad projektledare för Varbergstunneln, kommunstyrelsens förvaltning.

I höst ställs området i kvarteret för den nya terminalen i ordning med uppställningsplatser för bussar, väderskydd och servicefaciliteter för chaufförer.

P-platser som påverkas

För att bussarna ska kunna trafikera kvarteret tas parkeringarna bort på följande gatuavsnitt:

  • Eskilsgatan mellan Kungsgatan och Västra Vallgatan
  • Kungsgatan mellan Magasinsgatan och Eskilsgatan

På Kungsgatan mellan Eskilsgatan och Engelbrektsgatan blir det längsgående parkeringsplatser i stället för snedställda parkeringar.

– För att kompensera för de parkeringar som försvinner på grund av bussflytten och andra arbeten, planeras en större parkeringsplats på inlinesbanan och ytan för Bullerbyns förskola inom en snar framtid, säger Maria Hagelberg.

Träd kommer att ersättas

För att bussarna ska kunna komma in och ut från bussterminalen tas några träd längs Eskilsgatan och Västra Vallgatan bort. Dessa träd kommer att ersättas med björkar, som drivs upp och formklipps på plantskola under de år som Varbergstunneln byggs.

Skiss över bussterminalen