varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-12-21

Ny plats för din cykel

Från januari stängs den cykelparkering, som ligger längst söderut vid järnvägsstationen. En ny cykelparkering finns nu i stället på norra sidan av stationshuset.

Ny cykelparkering norr om järnvägsstationen

Trafikverket kommer att spärra av området söder om taxistationen med start i januari eftersom de ska göra ledningsomläggningar nästa år inför bygget av Varbergstunneln.

Du kan från den 21 december ställa din cykel på den nya cykelparkeringen norr om stationen. Eller på någon av de andra cykelparkeringarna.

Cyklar som står kvar

De cyklar som står kvar efter den 7 januari kommer att flyttas och samlas på en plats i södra delen av Järnvägsparken. Cyklarna kan hämtas där fram till den 28 februari.