Sök

2021-02-19

Nytt särskilt boende stimulerar sinnen och minnen

Första mars öppnar Midsommargården, ett nytt särskilt boende i Träslöv. Det är en satsning på framtidens vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Här är boendemiljön utformad på ett unikt sätt för att stimulera både sinnen och minnen.

Midsommargården är ett boende med en miljö som är anpassad för personer med demenssjukdom i allt ifrån färgsättning och inredning till hur lägenheterna är planerade och utemiljön är uppbyggd.

- Lägenheterna är utformade runt en atriumgård (inbyggd utegård). Detta ger en stimulerande miljö som är lättillgänglig. Boendet kommer också omges av en fantastisk sinnesträdgård och promenadstråk och här kommer finnas växthus för att stimulera alla sinnen, säger Erland Linjer som är ordförande i socialnämnden.

Allt på Midsommargården har utformats med tanke på de som ska bo här. Till och med konstverket Främmande fåglar är speciellt utformat för att skapa trygghet, bidra till igenkänning och orientering i närmiljön. Att det varit möjligt med denna unika anpassning av boendet beror på att det är ett samverkansprojekt där många olika kompetenser bidragit från allra första början.

- Boendet har utformats i dialog med demenssamordnare, tillgänglighets-konsulter, referensgrupper och olika experter inom demensvår Även entreprenörer och byggherrar har varit med och tidigt bidragit med sin kompetens, säger Helene Treslow, projektledare på Varbergs fastighet.

Trygghet, självständighet och delaktighet

Boendet kommer ha eget tillagningskök, dagverksamhet och två sjuksköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter knutna till boendet. Även kommunens demensteam med flera olika professioner kommer utgå härifrån.

- På Midsommargården ska vi arbeta med att skapa gemenskap, trygghet och delaktighet. I aktivitetslokalen och i trädgården finns möjligheter att skapa lustfyllda aktiviteter. Jag ser fram emot att få vara med och utforma verksamheten här, säger Ricci Falkeman, som är undersköterska på nya Midsommargården.

Fakta om Midsommargården

60 lägenheter uppdelat på sex boendeenheter med 10 lägenheter i varje enhet. På en boendeenhet kommer inriktningen vara för yngre personer som har demenssjukdom. Två boendeenheter har inriktning för personer med somatiska sjukdomar. Det kommer att finnas två enhetschefer (Malin Dahlgren och Pia Lindskog), två sjuksköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här kommer finnas dagverksamhet och Resursteam demens. Det finns även ett tillagningskök och personallokaler i huset. Alla boendeenheter är utrustade med välfärdsteknik som hotellås och trygghetslarm.

Projektledare Marie Sundqvist och Helen Treslow framför Midsommargården.

Personer i allrum på särskilt boende.

Från vänster: ordförande i socialnämnden Erland Linjer, undersköterska Ricci Falkeman, Projektledare Marie Sundqvist, enhetschef Pia Lindskog (boendet har två enhetschefer, Pia Lindskog och Malin Dahlgren) och Turid Ravlo-Svensson vice ordförande i socialnämnden.

Varbergs kommun kommer att kunna erbjuda aktiviteter i den stora aktivitetslokalen och utomhus i trädgården. Det kan innebära bland annat fysisk aktivitet i grupp eller enskilt. Det kan också vara andra former av aktiviteter såsom bingo, läs cirklar eller fester med mera Aktiviteterna utformas utifrån varje persons intresse och personalen ges möjlighet att använda sina intressen som de har gemensamt med den som bor på Midsommargården.

Atriumgård med tre personer.

Framför atriumgården (innegården)Från vänster Lars Albrektson på Byggdialog, Helen Treslow projektedare Varbergs fastighet AB och Marie Sundqvist, projektledare Varbergs kommun, socialförvaltningen

Utegård på särskilt boende

En av fåglarna från konstverket Främmande fåglar av Jamila Drott och Emma Tryti.

- Konstverkets utgår från människorna som bor på Midsommargården och den omgivande naturen. Fåglarna blir landmärken på en slinga som spänner från entrén, genom byggnaden och ut över gården. Tanken är att verken ska ge en konstupplevelse som i förlängning både kan skapa trygghet, bidra till igenkänning och orientering i närmiljön, säger jamila Drott, konstnär.