Sök

2022-10-12

Nytt stödboende för vuxna

Nu har socialförvaltningen invigt ett nytt boende som vänder sig till personer med missbruks- och beroendeproblematik som saknar boende. Här får man möjlighet till ett boende under en tid och tanken är också att därigenom motivera till nykter- och drogfrihet.

Kvinnor i närbild.

Enhetschef Camilla Stiernflycht från Luntertun Care och Anneli Lif, enhetschef Varbergs kommun.

Verksamheten, som drivs av Luntertun Care på uppdrag av kommunen, ska drivas året runt under årets alla dagar.

- Det här är för människor som kan riskera att hamna utanför samhällets skyddsnät och det ordinarie stöd som finns uppbyggt. Det kan till exempel vara att man har ett missbruk och är bostadslös men inte kan ta emot behandling eller har svårt för den, säger Anneli Lif, enhetschef på vuxenenheten, missbruk i Varbergs kommun.

Här får personer med missbruks- och beroendeproblematik som saknar boende en plats att bo. Samtidigt får man möjlighet till återhämtning, vardagsnära stöd av boendestödjare och hjälp med motivation och någon som lyssnar, förstår och stöttar i vardagen. Det kan vara både i form av motiverande stöd, praktiskt stöd och pedagogiskt stöd i vardagslivet.

- Vi lägger mycket tid på värme, kärlek, att få berätta sin historia och ha någon som lyssnar, säger enhetschef Camilla Stiernflycht från Luntertun Care.

På boendet har man personal dygnet runt och arbetet sker enligt metoden MI (motiverande samtal).

Allrum med soffgrupp och TV.

I lokalen finns rum för gemenskap och var och en har också ett eget rum.

Nytt stödboende för vuxna

  • Arbetar enligt MI (Motiverande samtal) vilket är en vetenskapligt beprövad metod för att stärka varje persons egen förmåga till förändring. Läs mer här: MI (Motiverande samtal) - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
  • Personal dygnet runt
  • Drivs av Luntertun Care på uppdrag av Varbergs kommun
  • Stärker individens tro på sin förmåga och möjlighet till förändring
  • Värdigt boende med stöd i vardagen