Sök

2022-08-24

Ny upphandling krävs för bostäder till ukrainska flyktingar

Varbergs kommun avbryter upphandlingen av tillfälliga bostäder för skyddsbehövande från Ukraina. Om vi slutför upphandlingen ger det kommunen en betydande överkapacitet på boendeplatser. En ny upphandling ska göras medan vi på kort sikt direktupphandlar platser.

När upphandlingen gick ut i juni utgick vi från underlag som Migrationsverket tidigare har använt i sina upphandlingar och vi tog höjd för att kunna placera samtliga 248 anvisade personer i externa boenden, då vi hade en osäkerhet kring tillgången på egna boendeplatser.

I tiden mellan augusti och när upphandlingen gått ut har vi fått kunskap om hur många lägenheter i Bua vi får tillgång till från Varbergs Bostad. Dessutom är lägenheterna iordningställda tidigare än planerat. När vi redan nu kan placera 80-100 personer i lägenheterna behöver vi justera antalet upphandlade boendeplatser. Att binda upp oss i ett avtal enligt påbörjad upphandling skulle medföra en överkapacitet på platser och en merkostnad på flera miljoner.

För att säkerställa att Varbergs kommun har boendeplatser för de skyddsbehövande som är anvisade till oss kommer vi på kort sikt att direktupphandla boendeplatser för att så långt möjligt undvika att människor behöver flytta flera gånger. Parallellt genomförs en ny upphandling som är bättre anpassad till våra behov av boendeplatser och den ekonomiska ersättningsmodell Migrationsverket har.