Sök

2021-02-26

Ökad smittspridning i Halland

Smittskyddsenheten, Region Halland ser en oroande ökning av antalet positiva fall av covid-19 i länet och betonar nu vikten av att vi alla följer de råd och rekommendationer som finns på plats för att minska smittspridningen. Från och med idag inför Region Hallands smittskyddsenhet dessutom en lokal rekommendation om att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Den nya lokala rekommendationen munskydd gäller personer födda 2004 och tidigare från och med idag fredagen den 26 februari och tre veckor framåt. Rekommendationen gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Munskydd kan aldrig ersätta att vi behöver undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Avstånd är fortfarande det mest effektiva sätten att undvika smittspridning och Smittskydd Hallands lokala rekommendation ska ses som ett tillägg till de råd och rekommendationer som gäller sedan tidigare.

Aktuellt om coronaviruset (covid-19) - Region Halland

Skärpta nationella råd - Krisinformation.se

Så använder du munskydd - 1177 Vårdguiden

ikon

Nyheter