Sök

2022-08-10

Ombyggnationen av Varberg Energi Arena blir dyrare än beräknat

Etapp två av arenaanpassningarna av Varberg Energi Arena startar i höst och kommer att bli dyrare än beräknat. På ett extrainsatt nämndsmöte 15 augusti kommer kultur- och fritidsnämnden att ta ställning till kostnadsökningen inför kommunfullmäktiges beslut i september. Redan nu har Varbergs Sparbank meddelat att de vill bidra för att minska kostnaderna för föreningen Varbergs BoIS.

Varberg Energi Arena fotograferad från luften.

Investeringarna i etapp 2 av anpassningen av Varberg Energi Arena uppskattades 2020 kosta 34 miljoner kronor. Men då läget i omvärlden idag är oroligt, med skenande materialpriser som följd, har de beräknade kalkylerna visat sig vara för låga. Utöver detta så har VIP/hospitality tillkommit, med specifika krav från Svenska fotbollsförbundet. Förslaget från kultur- och fritidsförvaltningen är att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att i sin tur ta beslut om en utökad investeringskostnad på 22 miljoner kronor.

- Vi ser i flera av de pågående investeringsprojekten att omvärldsläget påverkar kostnaderna, det är inte unikt för detta projekt. Svenska Fotbollsförbundets dispens gäller för tre år och med den bakgrunden krävs det att genomförande av anpassningarna sker inför säsongsstart 2023, säger Lena Språng, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Avsiktsförklaring reglerar föreningens kostnader

Kommunen har efter en dialog med Varbergs BoIS skrivit en avsiktsförklaring som beskriver kostnadsfördelningen vid allsvenskt spel samt vid spel i superettan. Vid spel i allsvenskan ska föreningen betala 75 % av de tillkommande driftskostnaderna, vid spel i superettan halveras detta. Förslaget godkänns av förtroendevalda under beslutsprocessen.

- Vi har haft en nära och bra dialog med Varbergs BoIS, och både vi och föreningen känner oss trygga med avsiktsförklaringen, säger Anna Reinhardt, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Varbergs Sparbank medfinansierar

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg har meddelat att de vill vara med och finansiera investeringen med 12 miljoner kronor, ett stöd för att minska föreningens kostnader. Stiftelsen kommer fatta sitt slutgiltiga beslut kring detta senare i augusti.

- Vi är måna om att föreningen kan fortsätta sin verksamhet och vill hjälpa till att få ner kostnaderna för det. Förutom elitlaget behöver det finnas pengar kvar till barn- och ungdomsgrupperna och genom att hålla nere kostnaderna för elitlaget kommer pengarna för breddidrotten att finnas kvar, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Varberg.

Nytt avtal kring arenanamnet

I samband med att arenaanpassningarna är färdiga bedöms namnrättigheten få ett högre värde. Namnrättighetsavtalet med Varberg Energi sägs därför upp. Detta bearbetas under hösten och då inget är klart kan ytterligare information kring ett nytt avtal inte ges i dagsläget.

För att en allsvensk fotbollsmatch ska få spelas på en anläggning behöver den uppfylla Svenska Fotbollsförbundets krav vad det gäller exempelvis säkerhet, publikkapacitet, utrymmen för press och tv-sändningar. Dessa krav uppfyllde inte den kommunala Påskbergsvallen, och när Varbergs BoIS herrlag avancerade till allsvenskan krävdes det en rad olika arenaanpassningar för att laget skulle kunna spela sina hemmamatcher i Varberg.

Arenaanpassningar i två steg

Januari 2020 beslutade kommunfullmäktige om en tillkommande investering i 2020 års budget för arenaanpassningarna. Ombyggnationen planerades att genomföras i två etapper. Den första etappen som skulle vara färdigställd till seriestarten mars/april 2020 beräknades kosta 7,3 miljoner kronor.

Efter etapp 1, som höll såväl tidsram som budget, har den driftskostnad som investeringen inneburit finansierats genom en ökad hyra för Varbergs BoIS. För att hålla nere hyreskostnaderna beslutades om möjlighet att sälja namnrättigheterna för arenan. Påskbergsvallen döptes därmed om till Varberg Energi Arena.

Den andra etappen, som ska säkra att BoIS får spela på Varberg Energi Arena på lång sikt, startar i höst. Bland annat behöver arenan kompletteras med ytterligare 2100 sittplatser för att uppfylla arenakravet om 3000 sittplatser under tak. Även planbelysningen måste uppgraderas, och på längre sikt ska det också byggas en del för VIP/hospitality.

ikon

Nyheter