Sök

2021-07-12

Överklagad detaljplan

Tiden för att överklaga detaljplanen för etapp 1 i Västerport är nu till ända.
Tre överklaganden har inkommit.

Bakom de tre överklagandena står sammanlagt tre privatpersoner samt Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Som huvudsakliga skäl i två av överklagandena anges främst det nya hotellets höjd och dess påverkan på omkringliggande kulturmiljö samt höjden på övriga bostadshus i etapp 1.
Det tredje överklagandet är inriktat på översvämningsrisken på grund av det kustnära läget i kombination med klimatförändringar.

-Så här ser vårt regelverk och demokratiska process ut, nu kan vi bara invänta Mark-och miljödomstolens beslut och hoppas att det inte tar alltför lång tid. Under tiden så känns det ändå bra att länsstyrelsen har godkänt planen, säger kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M).

Hur stor försening överklagandet kommer att innebära går inte att säga, men i projektet räknar man med minst ett halvår innan besked kan komma.
Under hösten fortsätter arbetet med att förbereda för den kommande mark- och kajentreprenaden, utformningen av Hertiginnan Ingeborgs torg och Kajpromenaden samt den övergripande planeringen av kommande etapper.