Sök

2020-09-29

Överskott i prognosen men samtidigt görs förändringar, hur hänger det ihop?

Den nyligen beslutade delårsrapporten visar ett överskott på cirka 300 miljoner i år men samtidigt ser vi flera beslut om effektiviseringar i våra nämnder för att möta framtida ekonomiska utmaningar. Hur hänger detta ihop? Vi låter ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm förklara.

- Vi kan inte dra för stora slutsatser utifrån delårsrapporten. Överskottet har sina förklaringar i form av stora tillfälliga statsbidrag och att nya Getteröbron ses som en intäkt i vår redovisning, säger Jens.

- Vi kan likna det vid en familj som får sitt tredje barn och med det måste skaffa en större bil. Med en större bil ökar månadskostnaderna och för att ha råd med detta behöver andra utgifter ses över. Även om de tillfälligt får extra pengar från en släkting (jämför statsbidrag) och får bidrag av en vän att lägga om taket på sitt hus (jämför Getteröbron) så måste de ändå på lång sikt se över sin ekonomiska situation så att de har råd med bilen under hela perioden som den behövs. De behöver se över både sina inkomster och utgifter för att få det att gå ihop, förklarar Jens.

De närmaste åren behöver Varberg växa och vi har stora investeringar på gång. Vår utmaning är att se till att kostnaderna inte ökar i samma takt som invånarantalet. Detta är alltid viktigt men särskilt nu då vi ser att samhället går in i en lågkonjunktur i allt snabbare takt än vi tidigare förutspått.

- Detta är en situation som vi behöver förhålla oss till i alla verksamheter i kommunen. Vi vill inte bygga vår ekonomi på tillfälliga statsbidrag utan hela tiden arbeta med effektiviseringar så att vi når ett positivt resultat, i nivå med målen, under de närmaste åren. Det handlar om att nämnderna hela tiden behöver utvärdera vad som ger mest nytta för pengarna, berättar Jens.

Mer om delårsrapporten:
En ny bro, statsbidrag och goda skatteintäkter

Förklaringen till det goda resultatet i vår prognos är följande:

  • nya Getteröbron bokförs som en intäkt på 155 miljoner
  • vi har fått statsbidrag på över 100 miljoner kopplat till coronakrisen
  • skatteintäkterna har inte minskat så mycket som man befarade när coronakrisen slog till i våras.

- Tack vare korttidspermitteringar och höjd a-kassa och andra åtgärder för att stimulera näringslivet har våra skattebetalare nästan samma inkomster som vi bedömde i början av året, vilket är positivt för kommunen, avslutar Jens.