Sök

2021-02-19

Pandemianpassningar inom kultur och fritid förlängs

Under torsdagen meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller till och med 7 mars. Varbergs kommun kommer därför att hålla fast vid nuvarande anpassningar.

Salongen i Varbergs teater.

Mot bakgrund av regeringens besked bibehåller samtliga Halländska kommuner de anpassningar de redan gjort inom kultur- och fritidsverksamheten i ytterligare två veckor.

Det formella beslutet om att förlänga nuvarande anpassningar väntas fattas av kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Språng, under fredagskvällen eller lördagen.

Här kan du läsa mer om hur samtliga kultur- och fritidsverksamheter påverkas.

Bakgrund

Den 18 december uppmanade regeringen kommunerna att hålla stängd verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, detta för att minska spridningen av covid-19. I samband med detta stängdes kommunens mötesplatser och anläggningar för kultur, idrott och fritid.

Därefter har regeringen meddelat att man gör undantag för utomhusanläggningar och idrotts- fritids- och kulturaktiviteter för unga.

Hallandskommunerna har i samband med detta följt regeringens rekommendationer och öppnat upp dessa delar succesivt efter lokala förutsättningar.

Regeringen har meddelat att de avser att göra ett nytt avvägande kring rekommendationen varannan vecka.

Varbergs kommuns samlade information med koppling till Länk till annan webbplats.coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.