Sök

2021-03-19

Pandemianpassningar inom kultur och fritid förlängs till 1 april

Under torsdagen meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller till 1 april och kan komma att förlängas ytterligare. Varbergs kommun kommer därför att hålla fast vid nuvarande anpassningar inom kultur- och fritidsverksamheten.

Mot bakgrund av regeringens besked bibehåller samtliga Halländska kommuner de anpassningar de redan gjort inom kultur- och fritidsverksamheten till och med 1 april.

Det formella beslutet om att förlänga nuvarande anpassningar väntas fattas av kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Språng, under fredagskvällen eller lördagen.

Här kan du läsa mer om hur samtliga kultur- och fritidsverksamheter påverkas.

Regeringen har meddelat att de avser att göra ett nytt avvägande kring rekommendationen varannan vecka.

Varbergs kommuns samlade information med koppling till coronaviruset covid-19.

Tidigare nyheter om pandeminanpassningar inom kultur och fritid

  • 2021-03-05 Pandemianpassningar inom kultur och fritid förlängs till 21 mars
  • 2021-02-19 Pandemianpassningar inom kultur och fritid förlängs

  • 2021-01-25 Idrottsanläggningar öppnar för barn- och ungdomsträning
  • 2021-01-22 Varbergs kommun återupptar fritidsaktiviteter för barn och unga successivt
  • 2021-01- 15 Kommunala utomhusanläggningar öppnas för allmänhet och föreningar
  • 2021-01-08 Biblioteken erbjuder begränsad service
  • 2021-12-19 Bibliotek och bad-, is- och idrottsanläggningar stänger
ikon

Nyheter