Sök

På väg att bli en bättre cykelstad

28 oktober 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Gång- och cykelbanan mellan centrum och sjukhuset har fått ny beläggning och ny markeringar.

Gång- och cykelbanan mellan centrum och sjukhuset har fått ny beläggning och ny markeringar.

I kommunen arbetar vi för att skapa säkra och trygga trafikmiljöer. I höst genomför vi både mindre och större åtgärder för att förbättra för dig som cyklist.

Ny cykelbana längs Västra Vallgatan

På den östra sidan av Västra Vallgatan har en cykelbana anlagts mellan Engelbrektsgatan och Baggens gränd. Parkeringsplatserna har flyttats ut för att göra plats för cykel och därmed har gatan smalnats av. Detta medför att hastigheterna hålls nere och säkerheten för samtliga trafikanter ökar.

 

Två cykelbanor på gång

På Engelbrektsgatan, mellan Kungsgatan och Västra Vallgatan, ska en cykelbana anläggas på den norra sidan av gatan. Rondellen i korsningen Västra Vallgatan/Engelbrektsgatan kommer att tas bort och istället bli skyltad som flervägsväjning.

 

Även på Magasinsgatan, mellan Norra vägen och Västra Vallgatan, ska en cykelbana byggas för att knyta ihop befintliga cykelbanor och göra det smidigare och säkrare för cyklister.

 

Dubbelriktad cykelbana
Gång- och cykelbanan mellan centrum och sjukhuset är ett viktigt stråk för arbetspendling. I höst har banan fått ny beläggning och för att öka säkerheten har cykelbanan fått nya markeringar som visar hur cyklister och gående ska samsas om utrymmet.

 

Ny belysning

På Österleden mellan Österängsvägen och Träslövsvägen har gång- och cykelbanan fått ny belysning som ökar tryggheten för gående och cyklister när höstmörkret faller.

 

Ny cykelpump

Under Trafikantveckan i september i år hade varbergarna möjlighet att tycka till om var en cykelpump skulle placeras i staden. Flest personer röstade på Lorensberg och under december kommer en elektrisk cykelpump att placeras vid busshållplatserna.

Använd våra nya cykelställ i Brunnsparken och i hamnen

Använd våra nya cykelställ i Brunnsparken och i hamnen

Nya cykelställ

För att underlätta för dig som cyklist finns nu nya cykelställ på plats i hamnen och i Brunnsparken.