Sök

2022-12-14

Politiker i nämnder och styrelser är utsedda

Den 13 december fastslog kommunfullmäktige vilka förtroendevalda som blir ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser. Det är därmed klart vilka politiker som kommer att fatta beslut om kommunkoncernen den kommande mandatperioden.

Ikoner - personer i olika färger

Här nedan presenteras vilka politiker som kommer att ingå i nämndernas presidier under perioden 2023-2026.

I mötesprotokollet kommer du att kunna läsa om utfallet i valen till samtliga nämnder och styrelser. Protokollet justeras i början av vecka 51 och finns därefter tillgängligt här: Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser | Varbergs kommun

Från och med årsskiftet finns också kontaktuppgifter till samtliga politiker i kommunens förtroendemannaregister: Förtroendevalda Varbergs kommun (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Byggnadsnämnden

Andreas Havasi (SD) ordförande
Anders Friebe (S) vice ordförande

Förskole- och grundskolenämnden

David Sandrén (M) ordförande
Jenny Bolgert (S) vice ordförande

Hamn- och gatunämnden

Ulrika Ericsson (M) ordförande
Catrin Andersson (S) vice ordförande

Kommunstyrelsen

Ann-Charlotte Olsson Stenkil (M) ordförande
Tobias Carlsson (L) första vice ordförande
Jeanette Qvist (S) andra vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Åse Craft Aronsson (M) ordförande
Linn Silverby (S) vice ordförande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande
Ann-Britt Jansson Bensköld (S) vice ordförande

Servicenämnden

Olle Hällnäs (SD) ordförande
Lennart Johansson (S) vice ordförande

Socialnämnden

Sven Andersson (M) ordförande
Katarina Eiderbrant (S) vice ordförande

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Filip Zackrisson (L) ordförande
Peter Svensson Stoltz (S) vice ordförande

Valnämnden

Filip Zackrisson (L) ordförande
Peter Svensson Stoltz (S) vice ordförande

Varbergs, Falkenbergs och Marks överförmyndarnämnd

Annah Zander (KD) första vice ordförande
Övriga politiker i överförmyndarnämndens presidium utses av de andra kommunernas fullmäktige.

ikon

Nyheter