Sök

2023-09-29

Problem med tryggheslarmen upptäckta och åtgärdade

Vid lunchtid upptäcktes problem med trygghetslarmen vilket innebar att larmen inte fungerade under en tvåtimmarsperiod. Problemet är nu åtgärdat och larmen fungerar igen. Vi kontaktar nu berörda omsorgstagare och säkerställer att ingen försökt larma under denna period.