Sök

2021-11-15

Rättvist med rätt avgift

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Därför kontrolleras nu att rätt avgift har betalats för år 2019.

En illustration med en faktura och ett brev

Retroaktiv avgiftskontroll

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Därför kontrolleras nu att rätt avgift har betalats för år 2019.

Kontrollen kommer att genomföras varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under hösten 2021 går förskole- och grundskoleförvaltningen igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2019. De som har betalat för mycket får pengar tillbaka och de som har betalat för lite får en faktura att betala.

Jämförelse med Skatteverket

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2019 enligt Skatteverkets uppgifter och dela denna med tolv, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som inlämnats till kommunen.

Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att avgiften blir rätt eftersom det inte uppdateras automatiskt. Med familjeförhållande avses personer med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Fel avgift?

Visar kontrollen att den lämnade inkomstuppgiften till kommunen har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, kommer en justering att ske. Den som har betalt för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en faktura att betala. Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Information om förfallodag finns på fakturan. Förälder/vårdnadshavare kommer att ha 30 dagar att betala fakturan. Kan inte hela fakturan betalas på en gång går det att ansöka om anstånd eller avbetalningsplan. Om du har en pågående skuld går det inte att få anstånd. Vid upprättande av avbetalningsplan tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader. Maila Varbergs kommun, förskole- och grundskoleförvaltningen fgn@varberg.se och uppge:

kundnummer och telefonnummer angående anstånd/avbetalningsplan så kontaktar någon från ekonomikontoret er.

Vad ingår i avgiftsgrundande inkomst?

Det vanligaste felet vid återbetalningskrav är att det saknas en aktuell inkomstuppgift eller att det saknas uppgifter som är skattepliktiga i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt reglerna. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till barnet.

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Inkomst av tjänst
 • Arvode
 • Inkomst av rörelse
 • Inkomst av kapital
 • Inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag
 • Pensionsförmåner (brutto)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • Ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • Konfliktersättning
 • Livränta (skattepliktig del)
 • Förmån av fri bil
ikon

Nyheter