Sök

2022-09-19

Rättvist med rätt avgift i förskola och fritidshem

Nu går förskole- & grundskoleförvaltningen igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades för 2020. Kontrollen genomförs varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift.

faktura bild

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Den som har betalat för mycket avgift under 2020 får pengar tillbaka (kreditfaktura) och den
som har betalat för lite får en faktura att betala. Belopp under 500 kronor faktureras eller
återbetalas inte.

Tänk på

  • Om inkomsten varierat från månad till månad och detta inte rapporterats för 2020
    behöver vårdnadshavare kunna styrka inkomst per månad.
  • Information om förfallodag finns på fakturan. Förälder/vårdnadshavare kommer att
    ha 30 dagar att betala fakturan.
  • Kan inte hela fakturan betalas på en gång går det att ansöka om anstånd eller
    avbetalningsplan.

Anstånd
Anstånd beviljas maximalt en månad och förutsätter att du inte har annan skuld till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Avbetalningsplan
Avbetalningsplan kan ges upp till maximalt 12 månader. Sedvanliga räntor och
uppläggningskostnader tillkommer.

Använd e-tjänsten

Om du har frågor om din faktura eller kreditfaktura, vill ansöka om anstånd eller avbetalningsplan eller lämna in inkomstuppgifter för 2020, använder du e-tjänsten -
Ansökningar / frågor gällande inkomstkontroll faktura - Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

 

Läs mer om regler och avgifter som inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun Avgifter och regler inom förskola och fritidshem.

ikon

Nyheter