Sök

2021-05-06

Regnigt morgonlopp för rörelse och hopp

Som första skola i Varberg deltog Buaskolans elever på onsdagsmorgonen i Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet. I sval majluft och ihållande regn sprang eleverna motions- och välgörenhetsloppet till förmån för barn med allvarliga sjukdomar.
- Jag har sprungit in 80 kronor på två varv, nu springer jag lätt några varv till, meddelar en elev i en kort andningspaus.

Rektor Sofia Andersson värmer upp inför Skolloppet

Rektor Sofia Andersson värmer upp

Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet är Nordens största motions- och välgörenhetslopp för skolelever, där elever från hela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar.
- Eleverna har inför loppet kunnat ingå mikrosponsoravtal med familj och vänner. De har ombetts att skänka ett mindre belopp per varv som den enskilda eleven springer i samband med Skolloppet, berättar Sofia Andersson, rektor på Buaskolan, som själv sprang elva varv tillsammans med skolans elever.

Motion för kropp och hjärna

Efter gemensam uppvärmning sprang de morgonpigga och peppade eleverna en bana som sträckte sig runt skolans område. Väl i mål prickades de av på en klasslista, för att därefter ge sig av på nästa varv. Varje målgång bidrog, genom sponsringen, till värdefull skillnad för svårt sjuka barn.
- I Sverige går alla insamlade pengar till Barnhjärnfonden, där insamlingen bidrar till att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan, förklarar Sofia Andersson.

Fritidspedagog Mona Grundel håller i uppvärmningen inför loppet

Fritidspedagog Mona Grundel håller i uppvärmningen

För att göra dagen extra festlig tog skolan hjälp av lokala företag som bidrog med frukt, fika och priser som lottades ut. Bildepån i Varberg sponsrade alla eleverna per sprunget varv. Therese som driver ICA-affären i Bua serverade frukt och sprang dessutom tre varv i loppet.

Arrangörernas främsta fokus med loppet ligger på att vara med och sprida hopp för alla som kämpar med psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar eller hjärnskador.
- Genom att delta i loppet motiverar vi eleverna att röra på sig samtidigt som vi lyfter kunskapen om hjärnan och olika skador till följd av sjukdomar såsom cancer. Inför loppet har klasserna fått se filmer och lära sig mer om hjärnans funktioner, säger Sofia Andersson som nu uppmanar andra skolor i kommunen att delta nästa år.