Sök

2022-10-18

 Renovering av Veddige simhall planeras för fullt

I mars i år tog kultur- och fritidsnämnden beslut om att Veddige simhall ska renoveras. Nu pågår planering inför det och det finns en ungefärlig tidplan.

Förstudien som gjordes under hösten 2021 visade att byggnaden var i gott skick för sin ålder och kultur- och fritidsnämnden bedömde att kostnaden för renovering var försvarbar. Just nu förbereder kommunens tjänstepersoner en upphandling av den leverantör som ska renovera. Upphandlingen beräknas kunna starta i januari 2023 och vara klar i mitten av mars.

Beräknad öppning vid årsskiftet 2023/2024

Om allt går enligt plan med renoveringsarbetet ska det vara klart i slutet av oktober. Verksamheten behöver sedan 1-2 månader för att iordningsställa och starta upp simhallen, så förhoppningen är att Veddige simhall kan öppna för allmänheten igen vid årsskiftet 2023/2024.