varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-12-06

Riktlinjer för stadens bevarande och utveckling

Var och hur bör det byggas i staden? Nu kan du ta del av ett förslag på ”Stadsbyggnadsprogram för Varbergs stad”.

Varmt välkommen att träffa oss och ta del av programmet!

Följande datum kan du träffa några av oss som arbetat med riktlinjerna och lämna dina synpunkter:
• Den 18 december, kl. 16.00-18.00, Galleria Trädgården, Västra Vallgatan 2.
• Den 18 januari, kl. 12.00-15.00, Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7.

Du kan också ta del av utställningsmaterialet och läsa hela programmet på Kulturhuset Komedianten mellan den 18 december 2019 och den 29 februari 2020. Programmet ligger också på varberg.se/stadsbyggnadsprogrammet.


Varför behöver vi ett stadsbyggnadsprogram?

År 2017 antog kommunfullmäktige en förtätningsstrategi för Varbergs tätort. Det föreslagna stadsbyggnadsprogrammet utgår från förtätningsstrategin och ringar in vilka värden som är viktiga att bevara eller utveckla i olika delar av staden. Programmet blir riktlinjer för vilken typ av förändringar som är lämplig i varje del och hjälpa till att skapa tydlighet och förutsägbarhet.

Det färdiga stadsbyggnadsprogrammet ska fungera som en gemensam vägledning och ett stöd för politiker och tjänstepersoner i kommunens samhällsbyggande verksamheter. Programmet ska också bidra till att alla som bor och verkar i staden har lättare att förstå hur olika områden i staden ska utvecklas.

Programmet är på remiss hos kommunens nämnder och andra samhällsaktörer fram till den 29 februari 2020. Under den tiden har även allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på programmet.

/stadsbyggnadskontoret