varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-02

Rolfstorps skola blir F-9 skola

Rolfstorps skola ska bli en F-9 skola. Omorganiseringen är en del i uppdraget att se över Varbergs kommuns skolorganisation.

Förskole- och grundskolenämnden fattade den 30 mars beslut om att Förskole- och grundskoleförvaltningen har fått i uppdrag om att se över hela skolorganisationen för att förbättra förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. För att uppnå målet ligger nu förslaget om att Rolfstorp skola blir en F-9 skola.

- Det här är en bra långsiktig lösning för våra elever i upptagningsområdet Rolfstorp och Skällinge då de kommer slippa skolbyten mellan de olika stadierna. Det är positivt utifrån elevernas lärande och kunskapsmässiga utveckling, säger Johan Berntsson, grundskolechef på Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg.

Färre skolbyten och bättre förutsättningar för eleverna

Eleverna i upptagningsområdena för Rolfstorp F-3 och Skällinge F-3 byter skola vid två tillfällen under sin grundskoletid. Skolbytena innebär bland annat byten av lokaler, pedagoger, elevhälsoteam, rektor och väg till skolan vilket kan ha negativ effekt på elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling kopplat till undervisning, elevernas lärande och elevhälsoarbetet på respektive skola.

Göthriks skola kommer inte att ta emot elever från årskurs 4 i Rolfstorp och Skällinges upptagningsområden från hösten 2020.

Förändringen i korthet

• Rolfstorps skola fasas över till en F-9 skola med årskurs 4-6 för elever i upptagningsområdena Rolfstorp och Skällinge.

• Rolfstorps skola tar emot elever som börjar årskurs 4 från upptagningsområdena Rolfstorp och Skällinge från och med läsåret 2020/2021.

• Ändra Blixtorp nyckelkod 070200 tillhör Mariedalskolans och Almers skolas upptagningsområde från och ned 2020-03-01.

För mer information, kontakta:
Johan Berntsson, grundskolechef, 070-770 14 16
E-post: johan.berntsson@varberg.se