Sök

2020-11-24

Samråd tillståndsansökan vattenverksamhet Bua Hamn

AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun har för avsikt att gemensamt ansöka om lagligförklaring av och tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för befintliga hamnrelaterade anläggningar i Bua Hamn.

AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun inbjuder till skriftligt samråd. Du bereds härmed möjlighet att lämna skriftliga synpunkter rörande det aktuella projektet. Samrådstiden pågår till och med den 21 december 2020.