varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-10-23

Så når du stan i höst

Västra Vallgatan blir enkelriktad i sydlig riktning den 28 oktober när ledningsarbeten och arkeologiska undersökningar ska göras inför byggstarten av Varbergstunneln.

Västra Vallgatan enkelriktas i sydlig riktning för biltrafik från Baggens gränd till Otto Torells gata för förberedande arbeten i projekt Varbergstunneln.

Busslinje 1 och 60 leds om via Kyrkogatan - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan i samband med enkelriktningen.

I januari 2020 stängs sedan Västra Vallgatan för
genomfart mellan Otto Torells gata och Birger
Svenssons väg vid infarten till Montessoriskolan
för arbeten med tunneln.

Så kör du lättast in till stan norrifrån

Redan i höst, ta gärna för vana att köra följande vägar in i stan om du kommer norrifrån:
• Göteborgsvägen
• Västkustvägen

Välj Östra Hamnvägen om du vill parkera i västra centrum, i Briggen eller i parkeringshusen vid Gallerian.

Så når du stationen söderifrån

Om du ska lämna av resenärer:

Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan ner till Västra Vallgatan, där du sedan kan svänga söderut.

Om du själv ska resa med tåg eller buss

Västkustvägen - Monarkvägen - Birger Svenssons väg om du vill parkera på parkeringsplatsen på före detta inlinesbanan.

Västra Vallgatan - Södra Hamnvägen - Östra Hamnvägen för att kunna parkera i Briggen.

Karta över trafikomledning när Västra Vallgatan enkelriktas i oktober 2019