Sök

2021-05-03

Saneringen i Västerport förlängs

Saneringen av marken i etapp 1 i Västerport (gamla färjeläget) kommer att pågå ytterligare ett par veckor. Anledningen är att man behöver sanera en större yta än planerat samt att flera grundkonstruktioner under mark påträffats och rivits.

Det som saneras är olika former av oljeföroreningar, det vill säga rester från den gamla hamnens kol- och koksverksamhet.
-Volymerna är något större än vad de förberedande undersökningarna visade. Vår entreprenör har därför fått 14 arbetsdagar extra för att kunna göra färdigt arbetet, säger projektledare Jonas Petersson.

Betongkonstruktion tas bort

Under samma tid kommer också ytterligare en gammal betongkonstruktion som kommit i dagen att tas bort.
-Vi tror att det är någon slags serviceanläggning för tåg, förr gick ju järnvägsspåret ända in i innerhamnen och till och med ut på Hoken, berättar Jonas Petersson.
Det extra arbetet kommer att innebära en merkostnad för projektet, men denna ryms inom budgeten för saneringen. Arbetet beräknas bli klart under senare delen av maj.

Här kan du läsa mer om saneringsarbetet.
Och här finns en text om de spår från Varbergs hamnhistoria som grävts fram under arbetet.

ikon

Nyheter