varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-13

Så påverkas bad- och simverksamheten när Håstens simhall stänger

Under hösten 2018 börjar arbetet med en ny bad- och simanläggning på Håsten. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag och beräknas stå klar våren 2021. Sommaren 2018 stänger vi Håstens simhall för gott. Nu finns en preliminär plan för hur bad- och simverksamheten ska bedrivas under 2018.

Under våren 2018 är Håstens simhall öppet som vanligt fram till och med 20 maj. Därefter stänger simhallen för allmänheten men simskoleundervisningen fortsätter fram till första veckan i juli. Då stänger Håstens simhall för all verksamhet och anläggningen töms på inventarier och förbereds för rivning.

Simstadion öppnar den 19 maj, vilket är något tidigare än vanligt. Anläggningen kommer att vara öppen till och med andra veckan i september. 

Veddige simhall stänger den 20 maj. Under sommaren bygger vi om Veddige simhall och rustar upp för att klara fler badande. Ambitionen är att anläggningen ska öppna för säsongen när Simstadion stänger, alltså andra veckan i september.

Hösten 2018

Under hösten 2018 är all kommunal bad- och simverksamhet förlagd till Veddige simhall. Här nedan presenteras vad vi vet i dagsläget. Verksamhetsplaneringen kommer att fortsätta under vintern och våren.

Så påverkas allmänheten

Allmänheten kommer att erbjudas motionssim på morgonen fyra dagar i veckan samt familjebad under helgerna. Mer detaljer om öppettider och aktiviteter under hösten kommer under våren 2018.

Så påverkas simskolan

Ambitionen är att det totala antalet simskoleplatser inte ska ändras under byggtiden. Dock kommer undervisningen huvudsakligen att ske på Simstadion sommartid. Grundskolan kommer att ha simundervisning och simtester i Veddige simhall.

Så påverkas föreningarna

Idag är det fyra föreningar som nyttjar Håstens simhall: Varbergs Sim, Varbergs Parasport, Varbergs Livräddningssällskap och Simklubben Njord. Hösten 2018 kommer föreningarna att erbjudas tider i Veddige simhall. Ambitionen är att deras verksamhet ska påverkas så lite som möjligt under byggtiden. Kultur- och fritidsförvaltningen har en tät dialog med de berörda föreningarna för att säkerställa att vi har en bra gemensam planering för våra verksamheter.

Mer information

På varberg.se finns en informationssida om arbetet med den nya bad- och simanläggningen. Här kommer du att kunna läsa om den nya anläggningen och följa byggnadsarbetet. På samma sida kommer vi även att informera om hur olika verksamheter påverkas under byggtiden.

I anslutning till sidan finns också en lista med vanliga frågor och svar om det nya badet. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du mejla den till nyabadet@varberg.se. Vi besvarar alla inkomna frågor så snabbt som möjligt och uppdaterar sidan löpande.

I vår planeras flera informationstillfällen för allmänheten. De kommer både att handla om hur verksamheten kan löpa på under byggtiden och om hur den nya anläggningen ska bli. Håll utkik på varberg.se för mer information.