Sök

2020-11-04

Så ställer vi om för att minska smittspridning

Bibliotekens tjänster begränsas, öppen förskoleverksamhet stänger och kommunalt arrangerade fritidsaktiviteter stängs eller görs digitala. Det är några av åtgärderna Varbergs kommun genomför för att hejda spridningen av covid-19 i länet.

Efter en snabbt ökad smittspridning av coronaviruset, där antalet konstaterade fall av covid-19, på kort tid mer än fördubblas i länet, beslutade Folkhälsomyndigheten den 3 november om lokala allmänna råd i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beslutet gäller 3–24 november men kan förlängas.

Vi prioriterar att hålla öppet den samhällsviktiga verksamheten så som myndighetsutövning, förskola, grundskola, gymnasium och vård- och omsorgsverksamhet. Med utgångspunkt i de regionala råden har Varbergs kommun, i samråd med övriga halländska kommuner, beslutat om följande åtgärder:

  • Bibliotek stängs som mötesplats och är endast öppna för samhällsinformation och utlåning.
  • Varbergs konsthall, Galleri hamnmagasinet och Komediantens café stängs.
  • Kulturutbud, aktiviteter och evenemang ställs in. Externa arrangemang i kommunens lokaler avbokas eller flyttas fram.
  • Veddige simhall stängs för allmänheten. Undantag görs för simskola, grundskolornas simundervisning, simtester och rehabträning.
  • Kommunala idrottsanläggningar, inomhus och utomhus, stängs. Undantag görs för elitidrott samt träning för barn födda 2005 och senare. Vuxna ska lämna och hämta utanför anläggningen och deltagarna uppmanas att byta om på annan plats.
  • Kulturskolans verksamhet ställer om till digital undervisning så långt det är möjligt.
  • Ungdomsgårdar och mötesplatser för unga, funktionsnedsatta och äldre, inomhus och utomhus, stängs eller görs i digital form.
  • Den öppna förskolan, Familjens hus, stängs.
 

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil:

- De regionala råden och de åtgärder vi från kommunen nu genomför har ett enda syfte: att minska smittspridningen genom att undvika att träffas. Det blir tråkiga, ensamma veckor, men det är allvar nu. Ska vi hejda den andra våg av covid-19 som nu sveper över Halland och världen måste vi alla skärpa vår uppmärksamhet och ställa upp för varandra.

Som arbetsgivare vidtar Varbergs kommun också ett antal åtgärder. Så många som möjligt jobbar på distans, fysiska möten, kurser och konferenser ställs in och tjänsteresor genomförs endast i undantagsfall. Kommundirektör Carl Bartler:

- Efter våren som gått är vi som jobbar i Varbergs kommun trygga i våra rutiner. Även om vi nu har stora grupper av medarbetare som måste jobba hårt vet vi vad vi behöver göra, och hur vi ska göra det. Självklart kommer det märkas att kommunen ställer om och stänger vissa verksamheter. Det är inget vi önskar, men en absolut nödvändighet för att hejda denna andra våg.

- Den som vistas i vår kommun, och som vill ta del av kommunens service och verksamheter, har nu ett stort eget ansvar att göra det på ett säkert sätt.