varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-21

Sista samrådsmötet om planprogrammet för Västerport
– alla välkomna!

onsdag den 22 november klockan 18.30 ger vi en presentation av kommunens förslag till planprogram för Västerport. Plats: Folket Hus

Visulisering av Västerport i fågerperspektiv

Illustration: Made-up

Kommunalråden, kommundirektören, politiker från byggnadsnämnden och tjänstemän från projekt Västerport kommer att vara där.
Ett bra tillfälle att lyssna, fråga och tycka! Eller bara ta en fika och titta på utställningen.

Varmt välkomna!

Plats: Folkets Hus
Tid: 18.30 – 20.30 (presentationen börjar 18.45)

OBS! Samrådstiden varar t.o.m. den 31 december 2017. Fram till dess får alla som vill lämna synpunkter på förslaget.