varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-15

Skejtrampen står kvar i sommar

Skejtramp

Bygglovet för skejtrampen är beviljat fram till den 30 september. Det innebär fortsatt skejtåkning vid Sjöallén och ännu en säsong med möjligheter att åka i ramp i centrala Varberg.

- Det har funnits diskussioner om hur platsen, som kommunen förfogar över, ska användas i framtiden men rampen står kvar även i sommar, säger Henrik Petzäll, förvaltningschef på Varbergs kommun.

Skejtrampen ägs numera av Varbergs Skateboardklubb.