Sök

2021-12-01

Skolbusstrafiken och kollektivtrafiken är igång

Hallandstrafiken informerar under torsdag eftermiddag att all stads- och regionbusstrafik nu rullar i Halland. Även skolbusstrafiken i Varberg ska köra enligt plan. Det kan fortfarande finnas förseningar, så du uppmanas att hålla dig uppdaterad om trafikläget.

Uppdaterad:14:36

Se Hallandstrafiken Länk till annan webbplats. för mer information.

Alla förskolor, grundskolor och fritidshem kommer att hålla öppet som vanligt

Förskole- och grundskoleförvaltningen har beslutat att elever som inte kan ta sig till skolan på grund av snön kan stanna hemma. Det kommer inte att registreras som frånvaro.

Anmäl frånvaro till förskola

Om barnet inte kommer till förskolan, vänligen informera personalen enligt vanlig rutin.

Hör av dig om du blir försenad till hämtning på fritids

Om du blir sen till hämtning på fritids uppmanar vi dig att höra av dig till personalen.

Peder Skrivares skola

Peder Skrivare har distansundervisning under torsdagen. Elever följer ordinarie schema. Gymnasiesärskolan planerar undervisning på plats.

Snöröjning på skolorna kan dröja

Vi ber dig att ha överseende med att snöröjning på till exempel parkeringar eller andra områden på skolan kan dröja. Till sist vill vi uppmana alla att följa SMHI:s väderuppdateringar. Kör försiktigt!