Sök

2021-01-08

Snart dags för vaccination i Varberg

Smittspridningen av covid-19 når rekordhöga nivåer med ansträngt läge både inom sjukvård och äldreomsorg. Samtidigt drar nu vaccineringen mot covid-19 igång i Varberg. Först på tur är de som bor på äldreboenden med vaccinationsstart redan vecka 2 och veckorna därpå följer hemsjukvårdspatienter, hemtjänstbrukare och kommunens personal i vårdnära arbeten.

Bild på spruta

Region Halland ansvarar för vaccinationerna men kommunen stöttar med vaccinering av brukare på äldreboenden, patienter i den kommunala hemsjukvården samt den egna vårdnära personalen.

Region Halland kommer att vaccinera hemtjänstbrukare på vårdcentralerna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination görs i turordning för att ge ett tidigt skydd till de som har störst risk att bli allvarligt sjuka.

Prioriterade grupper i den första fasen är:

  • Personer som bor på äldreboenden, så kallat särskilt boende för äldre.
  • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst.
  • Personal i vårdnära arbeten.
  • Familjemedlemmar över 18 år som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård eller hemtjänst.

Kommunens egna sköterskor, inklusive skolsköterskorna, kommer att vaccinera inom äldreomsorgen och Kommunhälsan ansvarar för vaccination av medarbetare. Antal doser som tilldelas Varbergs kommun styr i vilken takt vi kan vaccinera såväl brukare/patienter som våra egna vårdnära medarbetare.

Var hittar jag information om vaccinationen?

Du hittar information om coronaviruset och vaccinationer, riktad till dig som kommuninvånare, på 1177.se Länk till annan webbplats..