varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-06-18

Socialnämnden vidtar åtgärder för att få ekonomin i balans

Socialnämnden i Varberg har ett ansträngt ekonomiskt läge, med en prognos för 2020 på minus 25 miljoner. Detta gör att nämnden måste genomföra åtgärder för att ha en ekonomi i balans.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar med ökad andel äldre och samtidigt en förskjutning till att allt mer komplex vård och omsorg utförs av kommunerna i hemmet. Till detta finns en vikande konjunktur och en pandemi som sammantaget gör att många kommuner behöver hantera kostnadsökningar.

- Anledningen till det allt kärvare ekonomiska läget i Varberg är bland annat att allt mer avancerad hälso- och sjukvård och personlig assistans bedrivs av kommunen samtidigt som vi har kostnadsökningar inom funktionsnedsättning och barn och familj. Det är tuffa beslut att fatta men vi behöver vidta åtgärder för att ta ansvar för nämndens ekonomi,  säger Erland Linjer, ordförande för socialnämnden.

Socialnämnden vidtar nu åtgärder inom två områden:

  • Storegårdens och Apelvikshöjds seniorrestauranger (dagcentraler) som har ett fåtal lunchgäster stängs. En av restaurangerna, Ekekullen, kommer inte ha öppet på helgen. Det beror på att det är få kunder (enbart 10–30 lunchgäster per dag) vilket gör att verksamheten blir mycket dyr per portion. Förändringen ger en ekonomisk besparing på cirka 2 miljoner kronor per år som kan läggas på vård och omsorg. Priset för luncherna höjs också med 10 kr till 65 kr per lunch för pensionärer och 75 kr för övriga. Seniorrestaurangerna på Östergården, Södertull och Kungsäter påverkas inte av beslutet. Datum för när detta kommer ske är ännu inte beslutat.
  • Personlig assistans konkurrensutsätts och drivs privat istället för av kommunen. Privata arbetsgivare står idag för cirka 80 % av personlig assistans i Sverige. Samtidigt har socialnämnden idag ett underskott i verksamheten när den drivs i egen regi.