Sök

2020-10-08

Stationshuset öppnat igen

Utbyggnaden på huset har stagats upp tillfälligt, vilket gör att vänthallen och verksamheterna i stationshuset nu har öppnat igen.

  1. Utbyggnaden på stationshuset har nu stagats upp efter att sprickor upptäcktes i den delen av byggnaden den 24 september. En avskärmande vägg är också på plats inne i stationshuset. Detta gör att vänthallen nu är öppen igen, sedan idag på morgonen den 8 oktober. Hallandstrafikens butik liksom Pressbyrån har också kunnat öppna igen.
  2. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

  3. Trafikverket för nu en dialog med fastighetsägaren Jernhusen och kommunen om framtiden för den utbyggda delen. Om utbyggnaden behöver rivas är ännu inte klart.